Inhoudelijk jaarverslag

2020-2021

Het jaar 2020 werd gekenmerkt door de razendsnelle, wereldwijde opmars van covid-19. Voor stichting Taksu had dat als gevolg dat de bestuursleden, via wie projecten worden aangezocht, gecontinueerd en gecontroleerd, niet naar Bali hebben kunnen reizen, tot eind 2021. Er zijn dan ook in de jaren 2020 en 2021 geen nieuwe projecten gestart.

Hieronder een toelichting op de in deze 2 jaar afgesloten en nog lopende projecten.

Pr-BT/01 – Banjar Taksu | Het project Banjar Taksu in Kerambitan is door een combinatie van omstandigheden nooit van de grond gekomen. Het bestuur heeft besloten het gereserveerde geld voor dit project aan te wenden voor andere lopende projecten. Project Banjar Taksu is per 31 december 2021 opgeheven, en het saldo wordt overgeheveld naar Edu-B/07.

Pr-MS/01 – Manuscripts | Het project ‘Manuscripts’ is opgericht in 2019 ter ondersteuning van de kosten van lopend onderzoek naar, en het behoud en verspreiding van Balinese manuscripten. Nu blijkt dat dit project via andere gelden zal worden bekostigd, besluit het bestuur dit project per 31 december 2021 op te heffen. Het resterende saldo wordt overgeheveld naar Edu-B/07.

Pr-AC/01 –Conferentie N-Bali | De plannen voor voortzetting van de ondersteuning van de unieke Noord-Balinese cultuur worden opgeschort door de voortdurende corona-situatie. Het project wordt opgeheven en het negatieve saldo wordt aangezuiverd uit Edu-B/07.

Edu-AC/04 – Bagus Gede Krishna | Na het behalen van Master of Music diploma in juni 2018 (met een 10 voor zijn hoofdvak tabla), heeft Krishna Putra Sutedja zich in Nederland en Europa gevestigd als gamelandocent/componist, en is hij docent en artistiek leider van een drietal Balinese gamelangroepen. Ondanks het instorten van de culturele sector door covid-19, kan hij met deze verdiensten in zijn eigen levensonderhoud voorzien. Momenteel is een verblijfsvergunning voor 5 jaar in aanvraag. Taksu houdt in overleg met Krishna de resterende projectsom van €613,27 in reserve, voor het opzetten van een nieuw muziek & dansproject met historische films.
Luister hier: Stream muziek van Krishna Sutedja | Luister gratis naar nummers, albums, afspeellijsten op SoundCloud
Kijk hier: KRISHNA SUTEDJA – “NARASIMHA” – YouTube

Edu-AC/05 – Tu Sintia | Tu Sintia is in februari 2021 afgestudeerd en heeft inmiddels een baantje bij het kantoor van de Bupati (‘districtshoofd’) van Tabanan. Het bestuur heeft haar gefeliciteerd met het behalen van dit fantastische resultaat. Het project is per 31 december 2021 opgeheven. Het resterende saldo wordt overgeheveld naar Edu-B/07.

Edu-AC/06 – Bagus Harjunanthara | Op 21 augustus 2020 ontving Taksu het verzoek van Anak Agung Bagus Harjunanthara (roepnaam: Arjuna) voor hulp bij de bekostiging van zijn tweede en laatste studiejaar voor het behalen van zijn Master diploma aan Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar. Door Covid-19 waren alle optredens waarmee hij tot dan toe zijn studie bekostigde, geannuleerd. Arjuna is de broer van Krishna (zie Edu-AC/04) en al bekend als zeer getalenteerd danser bij het Taksu bestuur. Het bestuur heeft dan ook positief besloten, en hem een bijdrage verleend om zijn laatste studiejaar te kunnen afronden. Arjuna heeft zijn studie een jaar later succesvol afgerond, en kan – na het winnen van een talentenjacht – in zijn eigen onderhoud voorzien. Het project is per 31 december 2021 opgeheven.

Edu-B/03 – Ni Made Suherawati (Kadek) | Kadek Suherawati heeft op 18 augustus 2021 haar Master of Management diploma behaald aan de Universiteit Triatma Mulya. Ze heeft inmiddels een baan bij de personeelsadministratie bij een basisschool. Tot een ieders grote verdriet is haar vader onverwacht overleden in oktober 2020. Zo kan zij toch haar haar familie helpen overleven in ook voor hen zware corona-tijden. Het bestuur besluit met het oog op deze situatie het project nog niet af te sluiten, en het resterende saldo van €283,94 in reserve te houden voor deze familie.

Edu-B/04 – Made Yoga Sukma Wijaya | Made Yoga (Kerambitan, Tabanan) heeft zijn middelbare schoolopleiding met succes afgerond. Het project is per 31 december 2021 opgeheven. Het resterende saldo wordt overgeheveld naar Edu-B/07.

Edu-B/05 – Ni Kadek Winda (dochter van broer Ny Sukarta) | Er is geen studiefinanciering meer nodig voor Kadek Winda. Het project is per 31 december 2021 opgeheven. Het resterende saldo wordt overgeheveld naar Edu-B/07.

Edu-B/06 – Agustini | Agustini (Kerambitan, Tabanan) heeft haar middelbare schoolopleiding met succes afgerond. Het project is per 31 december 2021 opgeheven. Het negatieve saldo wordt aangevuld uit Edu-B/07.

Edu-B/07 Incidental Study Finances | De post ‘Incidental Study Finances’ is in het leven geroepen om niet geoormerkt saldo te beheren; zoals resterend saldo uit opgeheven projecten, en donaties zonder specifiek projectkenmerk. Deze post wordt via besluit van het bestuur aangewend om algemene doelen of nieuwe projecten te bekostigen.

Edu-B/08 – Jro Kadek | Er is wegens covid-19 geen contact meer geweest met Jro Kadek (Kerambitan, Tabanan), de moeder van zoontjes die zonder steun van Taksu de kosten voor de basisschool niet kunnen betalen. Taksu houdt het geld in reserve, en zoekt wegen om hen weer te bereiken.

Edu-B/09 – Bagus Wiryadinata | Er is geen studiefinanciering meer nodig voor Kadek Wiryadinata (Kerambitan, Tabanan). Het project is per 31 december 2021 opgeheven. Het resterende saldo wordt overgeheveld naar Edu-B/07.

Edu-B/10 – Kadek Dwi Masyeni | Taksu ondersteunt de middelbare schoolopleiding van dit meisje uit Kerambitan, omdat haar familie de opleiding niet kan betalen. Zij zit op de SMA Saraswati I (middelbare school), te Denpasar.

Edu-B/11 – Kadek Parwati | Er is geen studiefinanciering meer nodig voor Kadek Parwati. Het project is per 31 december 2021 opgeheven. Het resterende saldo wordt overgeheveld naar Edu-B/07.

Edu-B/12 – Ni Putu Erlina | Taksu ondersteunt de middelbare schoolopleiding van dit meisje uit Kerambitan, omdat haar familie de opleiding niet kan betalen. Zij zit op de SMA Negeri 2, (middelbare school), te Tabanan.

2018-2019

In 2018 heeft het bestuur via mail overlegd, en is in december bij elkaar gekomen. De focus lag op: 

  1. Afsluiting van het boekjaar 2017, begroting voor 2018.
  2. Bespreking van lopende projecten (zie hieronder).
  3. In december is Krishna Putra Sutedja uitgenodigd om zijn toekomst in Nederland te bespreken, en hem te adviseren over de te nemen stappen. Het bestuur stelt het eigen netwerk ter beschikking om werk te vinden als gamelandocent.

In 2019 heeft het bestuur via mail overlegd en is eenmaal bij elkaar gekomen in november. Besproken zijn:

  1. Afsluiting van het boekjaar 2018, begroting voor 2019.
  2. Het toewerken naar een professionelere en goed toegankelijke boekhouding online, in samenhang met de hernieuwde aanvraag voor de benodigde ANBI status.
  3. Bespreking van lopende projecten (zie hieronder).
  4. De verblijfsstatus van Krishna Putra Sutedja. Na zijn afstuderen in 2018 volgt Taksu de ontwikkeling van zijn loopbaan in Nederland, en ondersteunt hem met advies t.a.v. praktische zaken, zoals ziektekostenverzekering, opzetten boekhouding, en inschrijving KvK. Ook is een bestuurslid mee geweest naar de advocaat, voor de verlenging van zijn verblijfsvergunning.

Hieronder een toelichting op de in deze 2 jaar afgesloten en nog lopende projecten.

Edu-B/02 – Putu Adi Suarsana | Dit project wordt eind 2018 afgesloten. Putu heeft inmiddels werk gevonden in de toerisme sector in Kuta. Hij woont in bij een oom, om reiskosten te besparen. Na een periode om niet te hebben gewerkt, zoals gewoon is in Bali, ontvangt hij een mager loon. Zijn vader adviseert hem zoveel mogelijk geld te sparen, om op den duur te kunnen trouwen.

Edu-B/03 – Ni Made (Kadek) Suherawati | in 2018 en 2019 sponsort Taksu de studie economie van  Kadek Suherawati en de aanschaf van een laptop. In juni 2019 behaalt zij haar diploma. Ook krijgt zij een kleine donatie om haar familie te helpen te overleven; de afgestudeerde broer Putu Adi Suarsana heeft weliswaar werk, maar kan zijn familie nog niet financieel ondersteunen (zie onder Edu-B/02).

Edu-B/08 – Jro Kadek |  In de zomer van 2018 ontvangt een van de bestuursleden op Bali het verzoek van Jro Kadek (Kerambitan, Tabanan), om het schoolgeld van haar twee zoontjes te betalen. Taksu neemt dit aan als nieuwe project. 

Edu-AC/04 – Bagus Gede Krishna | Taksu betaalt op basis van diverse ontvangen donaties het laatste jaar collegegeld voor Krishna. Hij studeert af in juni 2018, met een programma van tabla en gamelan. Taksu betaalt de reiskosten van de diverse gamelanspelers, die hun vrijwillige bijdragen aan het succes van dit slotconcert. Krishna blijft daarna in Nederland op een zogenaamd ‘search visa’, dat studenten in staat stelt het jaar na hun afstuderen werk te zoeken in Nederland, en waarvoor Taksu de aanvraagkosten betaalt. Krishna wordt docent van diverse Balinese gamelangroepen, zoals aan studenten muziekwetenschap (Universiteit van Amsterdam), Gong Swara Santi (Amstelveen), de gamelangroep van het Volkenkundig Museum (Leiden), en als gastdocent bij diverse Europese groepen.

In 2019 neemt Taksu onderstaande nieuwe sponsorprojecten aan:

Edu-B/09 – Bagus Wiryadinata | Dit betreft de sponsoring van de middelbare schoolopleiding van Kadek Wiryadinata (Kerambitan, Tabanan). 

Edu-B/10 – Kadek Dwi Masyeni | Dit betreft de sponsoring van de middelbare schoolopleiding van Kadek Wiryadinata. Taksu ondersteunt de middelbare schoolopleiding van dit meisje uit Kerambitan, omdat haar familie de opleiding niet kan betalen. Zij zit op de SMA Saraswati I (middelbare school), te Denpasar.

Pr-MS/01 – Manuscripts | Het project ‘Manuscripts’ sponsort de kosten van lopend onderzoek naar, en het behoud en verspreiding van Balinese manuscripten. Het centrum van dit onderzoek is Karangasem. Contactpersoon is Dewa Gede Catra.

2016-2017

In deze jaren verandert er niet veel aan de status quo in Bali, maar in Nederland start in 2016 de studie van Bagus Gede Krishna. Aangezien er nog wel donaties binnenkomen, loopt het saldo van Taksu enigszins op.

2015

Dit jaar wordt gekenmerkt door de start van een groot, nieuw sponsorproject, dat van Bagus Gede Krishna in Nederland waarvoor geld geworven en gereserveerd wordt. Projecten in Indonesië liggen grotendeels stil.

Edu-AC/04 – Bagus Gede Krishna | In de zomer van 2015 wordt Taksu benaderd door de familie van Krishna, met het verzoek zijn academische muziekstudie in Nederland mogelijk te maken. Gezien de historische banden van deze familie met Nederland (zijn grootvader Cok Mas uit Ubud was de eerste Balinese gamelandocent in Nederland in de jaren ’70), het uitzonderlijke talent van diens kleinzoon, en het belang van een goede docent voor huidige Balinese groepen in Nederland, besluit Taksu deze studie m.i.v. 2016 financieel mogelijk te maken.

2014

Dit jaar dienen zich geen nieuw projecten aan, en het bestuur besluit gelden van afgesloten projecten over te hevelen naar nog lopende projecten.

2013

In dit jaar loopt het saldo van de stichting dan weer terug. Grotendeels door de sponsoring van een tweede Internationale Conferentie en Festival in Noord-Bali. Lopende projecten worden gedekt door voldoende inkomsten. In dit jaar sluiten ook de twee Noord-Balinese danseressen hun studie af.

Pr-AC/01 – International Conference & Festival North Balinese Culture | In augustus 2013 vindt de tweede editie plaats van het International Conference & Festival voor het behoud van de unieke Noord-Balinese cultuur. Deze keer eveneens gesponsord door gastheer Undiksha University in Singaraja, Noord-Bali, en het Erasmushuis in Jakarta. Door het grote succes van de eerste editie besluit Taksu ook deze editie te ondersteunen, en met name de campagne Bawa Tas Sendiri, ‘Neem Je Eigen Tas Mee!’

2012

In dit jaar loopt het saldo van de stichting enigszins op. Er wordt voldoende geld gestort voor de lopende projecten. Ook neemt Taksu een nieuw sponsorkind aan, maar voor haar wordt nog geen geld uitgegeven.

Edu-B/06 Agustini| Dit sponsorprojecten betreft de lagere middelbare schoolopleiding  Van Agustini, een leergierig meisje uit een kansarm gezin uit Kerambitan.

2011

In dit jaar wordt de sponsoring van 5 studenten vervolgd, en besluit Taksu één nieuw project aan te nemen.

Pr-AC/04 – Gong Tripittaka, Munduk |  Putu Putrawan, artistiek leider en drummer van gong kebyargroep Trippitaka uit Munduk, wordt onverwachts en ernstig ziek. Hierdoor dreigen 25 musici hun inkomsten te verliezen, en Taksu besluit de kosten van zijn acute ziekenhuisopname te betalen en sport tevens een deel van de repetitiekosten te sponsoren, zodat hun optredens door kunnen gaan. De gelden worden opgebracht middels een internationale crowdfunding-actie van Taksu onder al zijn voormalige internationale studenten.Pr-BT/01 – Banjar Taksu | In het voorjaar van 2011 wordt met hulp van een projectmanager en in nauw overleg met de eigenaars van het terrein een projectplan opgezet. In de daaropvolgende maanden blijkt echter dat bij de eigenaars onvoldoende draagvlak is om het project tot een goed einde te kunnen brengen. Het project wordt daarom begin 2012 beëindigd.

2010

In dit jaar komt de sponsoring snel op gang. De Taksu bestuursleden kennen een groot aantal kansarme kinderen en jongeren die in aanmerking komen voor een opleiding, die hen in staat stelt om zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien. De voornaamste regio’s waar deze kandidaten wonen zijn Kerambitan (district Tabanan), het dorp waar onderzoeker Hedi Hinzler sinds de jaren 70 haar Balinese domicilie heeft, en Buleleng (district Noord-Bali), waar Henrice Vonck sinds 1993 haar musicologisch onderzoek uitvoert.

In dit jaar komt de sponsoring snel op gang. De Taksu bestuursleden kennen een groot aantal kansarme kinderen en jongeren die in aanmerking komen voor een opleiding, die hen in staat stelt om zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien. De voornaamste regio’s waar deze kandidaten wonen zijn Kerambitan (district Tabanan), het dorp waar onderzoeker Hedi Hinzler sinds de jaren 70 haar Balinese domicilie heeft, en Buleleng (district Noord-Bali), waar Henrice Vonck sinds 1993 haar musicologisch onderzoek uitvoert.  

Pr-BT/01 – Banjar Taksu | Voor het project Banjar Taksu in Kerambitan worden volop plannen gemaakt, maar er worden nog geen activiteiten ontwikkeld of uitgevoerd. Het geld blijft gereserveerd.

Edu-AC/01 – Putu Yuli Suasrini |  Putu Ryma Mahendra | De sponsoring van 2 Noord-Balinese getalenteerde danseressen start, geheel in lijn met de doelstelling van Taksu om jonge, kansarme kunstenaars een kans te geven op ontplooiing en een carrière, en daarmee gelijktijdig de lokale Noord-Balinese dansstijl te behouden, te ontwikkelen en over te dragen.

Edu-AC/02 – Dede Iwan Dwi Ardika & Edu-AC/03 – Putu Ngardika | Taksu besluit tevens de eindexamenprojecten van deze 2 broers uit Kerambitan, Tabanan, te sponsoren. Kerambitan is een dorp met een rijk cultuurhistorisch verleden, met vele banden met Noord-Bali. Beide broers zijn van plan deze traditie voort te zetten in het dorp, maar dreigen hun studie niet te kunnen voltooien door de hoge kosten verbonden aan het verplichte afstudeerproject: een show met muziek en dans.

Edu-B/02 Putu Adi Suarsana  | Dit is een sponsorproject in de categorie ‘basis’, in dit geval betreft het een toerisme en hotel vakopleiding in Denpasar voor Putu, de oudste zoon van Nyoman Bedrang uit Kerambitan. Lees hun verhaal onder ‘Projecten’.

Edu-B/04 I Gede Yoga Sukma Wijaya, Edu-B/05 Ni Kadek Windha Rospiana | Deze twee basis-sponsorprojecten betreffen 2 kinderen uit één familie uit Kerambitan, wiens middelbare schoolopleiding door Taksu wordt gesponsord.

Pr-AC/01 – International Conference & Festival North Balinese Culture | In 2009 initieert en organiseert Taksu de eerste International Conference & Festival voor het behoud van de unieke Noord-Balinese cultuur. Het evenement vindt plaats in augustus 2009 in Singaraja, Noord-Bali. De organisatiekosten worden grotendeels privé bekostigd door de Taksu bestuursleden Hinzler en Vonck, en Taksu besluit in 2010 een deel van het tekort à €2.000 te sponsoren.

2009

In dit jaar werd stichting Taksu opgericht. De eerste donatie kwam van het benefiet gamelanfestival Music4Culture festival, dat werd gehouden voor het project Banjar Taksu. Naast de reguliere kosten onder de post various werd er abusievelijk een voorschot betaald voor het paspoort van een Balinese docent. Dit voorschot is begin januari 2010 terugbetaald.