Onderwijs- en studiefonds

De stichting levert een financiële bijdrage in het kader van ’life long learning’ aan:

  • de reguliere opleiding van niet-draagkrachtigen, variërend van lagere en middelbare school, tot universitaire studie en professionele opleidingen;
  • het verstrekken van beurzen aan jong talent op het gebied van kunst- en cultuur;

met het doel een goede basis te bieden voor het voorzien in het eigen levensonderhoud, en door verdere talentontwikkeling toegang te verlenen tot de Balinese kunst en cultuur.