Kunst en cultuurparticipatie

De stichting levert een financiƫle bijdrage aan:

  • de ondersteuning van lokale muziek- en dansgroepen voor kinderen en jongeren;
  • lokale festivals;

met het doel de partipatie aan de Balinese cultuur door niet-draagkrachtigen te bevorderen. De wijze waarop personen en organsiaties worden geselecteerd is beschreven in het stichtingsreglement.