(Culturele) ondernemingen

De stichting levert een financiële bijdrage bij:

  • het opzetten van een eigen onderneming. De financiële middelen worden zo concreet mogelijk aangewend, bijvoorbeeld voor de aanschaf van een vervoersmiddel of van materiaal, of voor de inrichting van een werkruimte. De financiering is altijd van tijdelijke aard, en heeft tot doel om de betrokken persoon in staat te stellen om zonder financiële steun in het dagelijkse onderhoud te voorzien;
  • microkredieten aan ouders van studerenden, om hen te helpen zelfstandig in de kosten van levensonderhoud en opleiding te voorzien.