Achtergrond

Bali is een uniek eiland met een rijke traditie aan kunst en cultuur. Een plek waar innovatie en traditie om de voorrang strijden in een niet-aflatende bron van creativiteit. Een plek bovendien vol taksu, een begrip dat lastig rechtstreeks te vertalen is. De interpretatie die wij hanteren is ‘de spirituele kracht in kunst en cultuur’ die in verband staat met innerlijke creatieve energie.
Dit ‘paradijs op aarde’ hebben velen van ons bezocht als toerist of onderzoeker, en heeft ons rust, inspiratie, creativiteit verschaft en in sommige gevallen zelfs een thuis en ons levensonderhoud. Juist deze diepe verbondenheid met het eiland maakt dat wij ook het andere Bali kennen. Slechts weinigen profiteren rechtstreeks van het toerisme. Door de hoge werkeloosheid hebben vele Balinezen een inkomen op of onder het bestaansminimum.

Kinderen kunnen geen onderwijs volgen omdat hun ouders het schoolgeld niet kunnen betalen. Daardoor kunnen ze ook niet deelnemen aan culturele activiteiten. Getalenteerde jongeren kunnen zich niet ontwikkelen omdat zij hun studie niet kunnen betalen. Zij allen kunnen geen vaste betrekking vinden en krijgen doorgaans alleen toegang tot slecht betaalde banen. En later zullen hun kinderen waarschijnlijk dezelfde problemen tegenkomen.

Individuele leden van Stichting Taksu hebben sinds lange tijd een groot netwerk in het culturele leven van Bali, en leveren sinds jaren op particulier initiatief bijdragen aan onderwijs en kunst- en cultuurparticipatie. De stichting zorgt voor een meeromvattende en structurele aanpak van deze ondersteuning, die bovendien continuïteit garandeert voor de onderhavige projecten. Uitgangspunt hierbij is dat een evenwichtige kunst- en cultuurparticipatie alleen mogelijk is als ouders voldoende geld hebben om hun kind naar school te sturen, studenten in aanmerkingen kunnen komen voor een beurs en particulieren en organisaties ondersteuning kunnen aanvragen voor hun initiatieven.