Taksu

KvK 34339513

RSIN 820764012

Missie

Stichting Taksu stimuleert de Balinese kunst en cultuur – op regionaal, lokaal en individueel niveau. Jong talent, bijzondere initiatieven en bevlogenheid moedigen wij aan met financiële bijdragen en beurzen. De stichting heeft een fonds voor niet-draagkrachtigen, om hen toegang te verschaffen tot een goede opleiding, te begeleiden bij het vinden van werk of het opstarten van een eigen onderneming. Door actieve fondsenwerving willen wij de continuïteit van onze bijdragen garanderen. Dat maakt ons, met een lokale afdeling, een aantrekkelijk particulier fonds dat de Balinese kunst en cultuur de kans geeft.

Doel

Stichting Taksu stelt zich ten doel activiteiten op het gebied van kunst- en cultuurbehoud op Bali te bevorderen. Daarbij wordt voorrang gegeven aan activiteiten waarbij de participatie van niet-draagkrachtigen een belangrijke rol speelt.

Stichting Taksu wil zijn doel bereiken door:

  • het geven van financiële steun aan personen en organisaties die zich inzetten voor bovengenoemde doelen,
  • het geven van onderwijs en voorlichting.

De Stichting behoudt zich het recht voor om op de besteding van de verleende gelden toezicht uit te oefenen. Het verlenen van financiële steun is ook mogelijk tot bevordering van de cultuur in internationaal verband.